06 30 434 7823 napfonatmuhely@gmail.com

TÁLTOSPARIPA
– csoportos fejlesztőterápia 5–7 éveseknek

Kiknek ajánlott?

Ha úgy érzi, hogy gyermekének támogatásra van szüksége, mert:

  • szorong, indokolatlan félelmei vannak
  • kevésbé tud figyelni egy adott feladatra, szétszórt
  • nehézséget okoz számára a finommotorikus tevékenység
  • nehezebben fejezi ki magát
  • olyan élethelyzetben van, ami támogatást kíván
  • készül az iskolára, de még bizonytalanul bontogatja a „szárnyait”
  • nem úgy teljesít, ahogy a képességei mutatják

a népmesékkel történő alkotó-fejlesztő terápiás tevékenység jó lehetőség a megoldásra.

Mit kínál?

A fejlesztőterápiás csoportos mesefoglalkozás lehetőséget kínál a személyiség komplex fejlesztésére.

A népmesékkel való találkozás során alkalom nyílik olyan élethelyzetek átélésre, melyek a gyermekek mindennapi élethelyzeteiben útmutatóul szolgálnak.

A foglalkozás során a mesehallgatáson kívül olyan tevékenységeket folytatnak, melyben fejlődik ábrázoló képességük, kialakul testséma tudatuk, koncentráltabbá válik a figyelmük, ügyesedik a finommotorikájuk, gazdagodik a szókincsük.

A terápia hatására erősödi biztonságérzetük, csökken a szorongásuk. Eközben megoldási módokat kapnak kapcsolatrendszereikben való eligazodásához.

Jobban megismerik önmagukat, önbizalmuk növekszik.

Így eredményesebbé válnak az élet különböző területein, jobban megfelelnek majd az iskolai követelményeknek is.

Milyen formában?

14 alkalom egy fejlesztőterápiás folyamat (2 konzultáció, 12 fejlesztőterápia)

Egy alkalom 60 perces.

A csoport létszáma a járványhelyzetre való tekintettel 3 fő

Hol és mikor lesz?

Helyszín: Zalaegerszeg, Béke-liget u. 1.

Időpont: péntek, 8:00

Első alkalom: november 6.

Mennyibe kerül?

díja: 28000 Ft

befizetés 4 részletben

KISSNÉ GAÁL ZSUZSANNA

Hozzáférni az összes lehetőséghez

20 év fejlesztő-pedagógiai gyakorlattal – óvodások és iskolások fejlesztése, nevelési tanácsadás, fejlettségi és iskolaérettségi vizsgálatok, előadások, publikációk

7 év meseterápiás gyakorlattal – gyermekek és felnőttek segítése meseterápiával egyéni és csoportos formában, mesetáborok tartása, publikációk, előadások

meseterapeuta

fejlesztőpedagógus, tanító, pedagógia szakos bölcsész és tanár

szakvizsgázott pedagógus

közoktatási vezető

AZ ÉN MESÉM
–csoportos mesefejtés felnőtteknek

a metamorphoses meseterápiás módszer alapján –

Különleges mesefejtésre várom a népmesék világát kedvelő és megismerni vágyó felnőtteket: mindenki a saját maga által választott népmese útján haladva jut el olyan felismerésekhez, melyek a mindennapi életben is fontos változásokat tud hozni.

A népmesékkel való mélyebb találkozás különleges utazás, amelyben közelebb kerülhetünk önmagunkhoz, megélhetjük a lehetségest, és segítséget ad a változtatáshoz.

A módszer holisztikusan közelít az emberhez, a test-lélek-szellem egyensúlyára fókuszál.

Időpont: 2020. október 23-24,péntek-szombat 10:00

Időtartam: 2×3 óra

Helyszín: Zalaegerszeg, Béke-liget u. 1.

díja: 10000 Ft.

létszám: 2-3 fő

Kissné Gaál Zsuzsanna

végzettségek

okleveles pedagógia szakos bölcsész és tanár

alkotó-fejlesztő metamorphoses meseterapeuta

fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

tanító-magyar műveltségterület

szakvizsgázott pedagógus-közoktatás vezető

asztrológiai pszichológiai tanácsadással foglalkozó szakember

ismerni a lehetségest

Fejlesztőpedagógia

3-12 éveseknek, akiknek segítségre van szükségük

Mesés foglalkozások

sajátos élethelyzetben lévő gyerekeknek, felnőtteknek helyzethez igazított népmese-választással

Segíteni sikeresnek lenni

Kibontani a hozott képességeket.

Minden kisgyermek (és felnőtt) a lehetőségek végtelen tárháza. Azzal, ahogy közelítünk hozzájuk, nyitjuk vagy zárjuk a lehetőségeket. 

Óvodás korúak fejlesztése

Tanköteles korúak iskolára való felkészítése

Kisiskolások fejlesztése tanulási nehézség esetén

Egyéni fejlesztés

időtartama 50 perc

4000 Ft

Pedagógiai állapotfelmérés tanácsadással:

Problémafeltárás 6000 Ft
Állapotmegismerés: 8000 Ft
Visszajelzés, tanácsadás: 5000 Ft

 

Figyelemfejlesztés és válságkezelés

Túljutni a kihívásokon

A mese azon túl, hogy segít kilábalni a nehéz élethelyzetekből, őrzi az ősi, képi látásmódot. A történetek képesek a legerősebben megragadni és megtartani a figyelmet, és erre ma, az okoseszközök korában nagyobb szükség van, mint valaha.

egyéni foglalkozás

csoportos foglalkozás

Egyéni mesefoglalkozás gyermekeknek

egyéni foglalkozás alkalmanként

5000 Ft

Csoportos mesefoglalkozás gyerekeknek

2-3 fő számára alkalmanként

2000 Ft

Egyéni mesekalauzolás felnőtteknek

90 percben

8000 Ft

Önismeret

A svájci Huber iskola alapján.

A családrendszerek felismerése és megismerése a születési képletben új dimenziót nyit az asztrológia tudományában.

Megmutatja a személyes ritmust

Feltárja az Apa–Anya–Gyermek kapcsolatrendszert

Utat mutat a változáshoz

Felnőtthoroszkóp készítése tanácsadással:

 

20000 Ft

Gyermekhoroszkóp készítése tanácsadással:

 

15000 Ft

pedagógus hitvallás

Megtalálni a segítés azon formáját, ami az egyén belső szabadságát tiszteletben tarja. A gyermekek számára olyan környezetet teremteni, amiben a legegészségesebben tudnak fejlődni. Szüleik számára olyan támaszt adni, amiben megtalálják saját nehézségükre a gyógyírt. A pedagógusoknak olyan útmutatást nyújtani, ami jobban segíti az egyedit, az individuumban rejlő tehetséget meglátni a csoporton belül.

fejlesztőpedagógia

Már gyermekkorom óta foglalkoztat az a gondolat, hogy miért nem tud mindenki egyformán boldogulni az életben? Az általános iskola egy mérföldkő az ember életében. Az, hogy a bennünk rejlő képességek hogyan nyitogatják szárnyaikat, az nagyban függ a környezettől, a magunkkal hozott adottságaink mellett. Ha a gyermek valamiért kevésbé tud teljesíteni, megfelelni az elvárásoknak, képességei egyenetlenül érnek, szükség lehet egy támogató szakemberre. A fejlesztőpedagógia olyan lehetőségeket kínál, amely segíti kibontani a kevésbé érett képességeket, miközben támogatja a tehetségterületet is.

meseterápia

A meseterápiával való találkozásom egy fontos mérföldkő az életemben. Elkezdtem más szemmel figyelni, másképp használni és értelmezni a népmeséket, melyek úgy képesek „rendezni” a világot, hogy a teljességet állítják helyre a középponton keresztül. Nem ismerik a lehetetlent és a tehetetlen, de ismerik a lehetségest és a cselekvő energiát, mely a terapeutában és a terápiában résztvevők számára is létfontosságú. Az egyik legnagyobb értéke a terápiának az, hogy a népmese nem csak a gyermekek számára lehetőség a változtatásra, hanem a felnőttek számára megoldásokat kínál.

asztrológiai pszichológia

A pszichológia iránti érdeklődésem nagyon korán elkezdődött. Tanulmányaim során is leginkább az foglalkoztatott, hogy vajon milyen arányban alakítja a környezet és milyen arányban a gének a személyiség kialakulását? Tudományos ikerkutatást is végeztem ebben a tárgykörben, de választ csak részben kaptam a kérdésemre. Úgy éreztem hiányoznak még láncszemek. Ekkor találtam rá a szimbólumokkal átitatott, a kauzális gondolkodástól eltérő, az univerzális rendet is figyelembe vevő asztrológiai pszichológiára. Ez az önismeretet segítő elemzési módszer lehetőséget ad arra is, hogy a gyermekek horoszkópját feltérképezve, nevelési kérdésekre is válaszokat kapjunk.

Interjúk

{

ZAOL interjú

[A népmesék] Nem ismerik a lehetetlent és a tehetetlent, de ismerik a lehetségest és a cselekvő energiát. 

elolvasom

Meseterápia korhatár nélkül

beszélgetés a Muravidéki Magyar Rádióban

meghallgatom

{

Zalamédia interjú

Kiestünk már abból, hogy a világot mi alakítsuk, általunk készített dolgokkal vagy akár földműveléssel. Elfelejtődött, hogy a gondolatnak teremtő ereje van, és ezt tudatosan lehet használni.

elolvasom

ZegTV Híradó

A magyar népmese napja alkalmából 1 percben a Mesés műhelyről 

megnézem

Kapcsolat

e-mail

napfonatmuhely@gmail.com

telefon

+36 30 434 7823

közösségi média